Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory
Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny na dzieci do ukończenia 20. roku życia. Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną, zaś od 1 sierpnia b


Zobacz więcej
1
Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *